Tổng đài:
 • Đà Lạt:
  (02633).666.777
 • Đức Trọng (Lâm Hà):
  (02633).789.789
 • Bảo Lộc (Di Linh):
  (02633).777.888
 • Hotline:
  0917.57.67.77

Điều khoản

Ứng dụng công nghệ ” Taxi Lado” là một ứng dụng đặt xe mới của LaDo Taxi nhằm đáp ứng nhu cầu về dịch vụ với những tính năng:

 • Đặt xe nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả, thân thiện và dễ sử dụng.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin của phục vụ và hành trình chuyến đi
 • Lưu lịch sử chuyến đi để hỗ trợ khách hàng tìm kiếm hành lý thất lạc, giải quyết khiếu nại.