Ở đây sương khói mờ nhân ảnh”

“Ai biết Lado có đậm đà”

Hãy gọi cho Lado Taxi khi quý khách có nhu cầu nhé…:

-Tổng Đài ĐÀ LẠT: 02633.666.777

-Tổng Đài ĐỨC TRỌNG: 02633.789.789

-Tổng Đài BẢO LỘC : 02633.777.888

-Tổng Đài ĐỒNG NAI: 02513.666.777

-Tổng Đài BÌNH ĐỊNH: 02563.666.777

-Tổng đài VŨNG TÀU : 02543.666.777

-Tổng đài PHÚ YÊN : 02573.666.777

𝑨𝒊𝒓𝒑𝒐𝒓𝒕 <–> 𝑫𝒂 𝑳𝒂𝒕: 165.000𝒅/4 𝑺𝒆𝒂𝒕 𝑪𝒂𝒓

𝑨𝒊𝒓𝒑𝒐𝒓𝒕 <–> 𝑫𝒂 𝒍𝒂𝒕 : 260.000𝒅/7 𝑺𝒆𝒂𝒕 𝑪𝒂𝒓

Lado Taxi – Càng đi càng thích!

Thêm bình luận