TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

Sứ mệnh LaDo Taxi sẽ tiếp tục tìm kiếm và tạo ra những giá trị bằng cách cung cấp các dịch vụ khách hàng tốt nhất, thỏa mãn khách hàng cao nhất. Thông qua sứ mệnh này, chúng tôi hướng đến sự phát triển, mang đến những lợi ích, ấp ủ sự thành công cho những nhà đầu tư, những đối tác cùng Công Ty phát triển.

Giá trị của chúng tôi Đối với khách hàng Ước mơ của chúng tôi là mang lại cho khách hàng các dịch vụ tốt , và thỏa mãn nhất. Đối với cán bộ công nhân viên, chúng tôi như một gia đình, luôn quan tâm giúp đỡ những nhân viên còn nhiều khó khăn. Chất lượng Chúng tôi luôn hướng tới sự tin tưởng và tin yêu của khách hàng.

LADO TAXI

  “ CÀNG ĐI CÀNG THÍCH”

Address

Lô Thanh Thanh, Tổ 16, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng,

Lâm Đồng

Contacts

02633 666 777