Quy Nhơn – Phù Cát (35km)
4 chỗ: 235.000 VNĐ
7 chỗ: 305.000 VNĐ

Form đặt xe

Quy Nhơn – Phù Cát (35km)
4 chỗ: 235.000 VNĐ
7 chỗ: 305.000 VNĐ

  Quy Nhơn – Gò Găng (35km)
  4 chỗ: 220.000 VNĐ
  7 chỗ: 290.000 VNĐ

  Form đặt xe

  Quy Nhơn – Gò Găng (35km)
  4 chỗ: 220.000 VNĐ
  7 chỗ: 290.000 VNĐ

   Quy Nhơn – An Nhơn (24km)
   4 chỗ: 195.000 VNĐ
   7 chỗ: 250.000 VNĐ

   Form đặt xe

   Quy Nhơn – An Nhơn (24km)
   4 chỗ: 195.000 VNĐ
   7 chỗ: 250.000 VNĐ

    Quy Nhơn – Sân Bay (35km)
    4 chỗ: 235.000 VNĐ
    7 chỗ: 305.000 VNĐ

    Form đặt xe

    Quy Nhơn – Sân Bay (35km)
    4 chỗ: 235.000 VNĐ
    7 chỗ: 305.000 VNĐ

     Số điện thoại: 19001111 Messenger LADO TAXI