GIÁ ĐÃ BAO GỒM PHÍ CẦU ĐƯỜNG 30K VÀ 10K PHÍ RA VÀO SÂN BAY
Đặt ngay
Đà Lạt -> Sân Bay (35km)
4 chỗ: 245.000 VNĐ
7 chỗ: 295.000 VNĐ

Form đặt xe

Đà Lạt -> Sân Bay (35km)
4 chỗ: 245.000 VNĐ
7 chỗ: 295.000 VNĐ

  GIÁ ĐÃ BAO GỒM PHÍ CẦU ĐƯỜNG 30K VÀ 10K PHÍ RA VÀO SÂN BAY
  Đặt ngay
  Sân bay -> Đà Lạt (35km)
  4 chỗ: 205.000 VNĐ
  7 chỗ: 295.000 VNĐ

  Form đặt xe

  Sân bay -> Đà Lạt (35km)
  4 chỗ: 205.000 VNĐ
  7 chỗ: 295.000 VNĐ

   Bảo Lộc – Di Linh (35km)
   4 chỗ: 375.000 VNĐ
   7 chỗ: 470.000 VNĐ

   Form đặt xe

   Bảo Lộc – Di Linh (35km)
   4 chỗ: 375.000 VNĐ
   7 chỗ: 470.000 VNĐ

    Đức Trọng – Tuyền Lâm (35km)
    4 chỗ: 310.000 VNĐ
    7 chỗ: 410.000 VNĐ

    Form đặt xe

    Đức Trọng – Tuyền Lâm (35km)
    4 chỗ: 310.000 VNĐ
    7 chỗ: 410.000 VNĐ

     Bảo Lộc – Bảo Lâm (18km)
     4 chỗ: 195.000 VNĐ
     7 chỗ: 255.000 VNĐ

     Form đặt xe

     Bảo Lộc – Bảo Lâm (18km)
     4 chỗ: 195.000 VNĐ
     7 chỗ: 255.000 VNĐ

      Số điện thoại: 19001111 Messenger LADO TAXI