Long Khánh – Biên Hòa (50km)
4 chỗ: 550.000 VNĐ
7 chỗ: 650.000 VNĐ

Form đặt xe

Long Khánh – Biên Hòa (50km)
4 chỗ: 550.000 VNĐ
7 chỗ: 650.000 VNĐ

  Long Khánh – Bà Rịa (50km)
  4 chỗ: 550.000 VNĐ
  7 chỗ: 650.000 VNĐ

  Form đặt xe

  Long Khánh – Bà Rịa (50km)
  4 chỗ: 550.000 VNĐ
  7 chỗ: 650.000 VNĐ

   Long Khánh – Xuân Lộc (24km)
   4 chỗ: 220.000 VNĐ
   7 chỗ: 250.000 VNĐ

   Form đặt xe

   Long Khánh – Xuân Lộc (24km)
   4 chỗ: 220.000 VNĐ
   7 chỗ: 250.000 VNĐ

    Long Khánh – Sài Gòn (80km)
    4 chỗ: 880.000 VNĐ
    7 chỗ: 1.040.000 VNĐ

    Form đặt xe

    Long Khánh – Sài Gòn (80km)
    4 chỗ: 880.000 VNĐ
    7 chỗ: 1.040.000 VNĐ

     Số điện thoại: 19001111 Messenger LADO TAXI