Tuy Hòa – Nha Trang (130km)
4 chỗ: 1.140.000 VNĐ
7 chỗ: 1.560.000 VNĐ

Form đặt xe

Tuy Hòa – Nha Trang (130km)
4 chỗ: 1.140.000 VNĐ
7 chỗ: 1.560.000 VNĐ

  Tuy Hòa – Quy Nhơn (95km)
  4 chỗ: 840.000 VNĐ
  7 chỗ: 1.160.000 VNĐ

  Form đặt xe

  Tuy Hòa – Quy Nhơn (95km)
  4 chỗ: 840.000 VNĐ
  7 chỗ: 1.160.000 VNĐ

   Tuy Hòa – Vũng Rô (37km)
   4 chỗ: 360.000 VNĐ
   7 chỗ: 500.000 VNĐ

   Form đặt xe

   Tuy Hòa – Vũng Rô (37km)
   4 chỗ: 360.000 VNĐ
   7 chỗ: 500.000 VNĐ

    Tuy Hòa – Sân Bay (10km)
    4 chỗ: 85.000 VNĐ
    7 chỗ: 140.000 VNĐ

    Form đặt xe

    Tuy Hòa – Sân Bay (10km)
    4 chỗ: 85.000 VNĐ
    7 chỗ: 140.000 VNĐ

     Số điện thoại: 19001111 Messenger LADO TAXI