Bà Rịa – Châu Đức (25km)
4 chỗ: 270.000 VNĐ
7 chỗ: 330.000 VNĐ

Form đặt xe

Bà Rịa – Châu Đức (25km)
4 chỗ: 270.000 VNĐ
7 chỗ: 330.000 VNĐ

  Vũng Tàu – Xuyên Mộc (65km)
  4 chỗ: 670.000 VNĐ
  7 chỗ: 810.000 VNĐ

  Form đặt xe

  Vũng Tàu – Xuyên Mộc (65km)
  4 chỗ: 670.000 VNĐ
  7 chỗ: 810.000 VNĐ

   Vũng Tàu – Bà Rịa (24km)
   4 chỗ: 175.000 VNĐ
   7 chỗ: 225.000 VNĐ

   Form đặt xe

   Vũng Tàu – Bà Rịa (24km)
   4 chỗ: 175.000 VNĐ
   7 chỗ: 225.000 VNĐ

    Vũng Tàu – Sài Gòn (110km)
    4 chỗ: 950.000 VNĐ
    7 chỗ: 1.080.000 VNĐ

    Form đặt xe

    Vũng Tàu – Sài Gòn (110km)
    4 chỗ: 950.000 VNĐ
    7 chỗ: 1.080.000 VNĐ

     Số điện thoại: 19001111 Messenger LADO TAXI