LADO TAXI TÀI TRỢ GIẤC NGỦ CHO CÁC THIÊN THẦN BÉ NHỎ

15 Tháng Tư, 2022

Lado Taxi Phú Yên tặng gối chăm sóc giấc ngủ cho các thiên thần bé nhỏ!!!

_____

Gọi Lado Taxi Phú Yên 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 đ𝐚̀𝐢 𝟎𝟐𝟓𝟕𝟑.𝟔𝟔𝟔.𝟕𝟕𝟕 khi cần đi lại nhé quý khách thân yêu!!!

𝐋𝐢𝐧𝐤 𝐓𝐚̉𝐢 𝐀𝐩𝐩 khách hàng:

𝘼𝙣𝙙𝙧𝙤𝙞𝙙: https://play.google.com/store/apps/details

𝗜𝗢𝗦 : https://apps.apple.com/us/app/lado-taxi/id1477039902

𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://ladotaxi.com/

“𝐋𝐀𝐃𝐎 𝐓𝐀𝐗𝐈 – 𝐂𝐀̀𝐍𝐆 Đ𝐈 𝐂𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐈́𝐂𝐇

𝗟𝗮𝗱𝗼 𝗧𝗮𝘅𝗶 𝗿𝗮̂́𝘁 𝗺𝗼𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘀𝘂̛̣ 𝘂̉𝗻𝗴 𝗵𝗼̣̂ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗾𝘂𝘆́ 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝗮̂𝗻 𝘆𝗲̂𝘂

𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗧Đ 𝗰𝗵𝗮̆𝗺 𝘀𝗼́𝗰 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴: 𝟭𝟵𝟬𝟬𝟭𝟭𝟭𝟭

 

  • Bạn đã yêu thích bài viết này!
  • Bạn đã copy link bài viết này!
Số điện thoại: 19001111 Messenger LADO TAXI