LADO TAXI PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH NỘI THÀNH TUY HÒA – SÂN BAY VÀ NGƯỢC LẠI CHỈ : 𝟓𝟓.𝟎𝟎𝟎Đ
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN CẤP CỨU NỘI THÀNH TUY HÒA ( MÃI MÃI)
Tổng đài Lado Taxi Phú Yên: 𝟎𝟐𝟓𝟕𝟑.𝟔𝟔𝟔.𝟕𝟕𝟕
Lado Taxi – Càng đi càng thích!

Thêm bình luận